O firmě Primatruck s.r.o.

Firma Primatruck s.r.o. nově vznikla v roce 2007 odtržením některých podnikatelských aktivit od tehdejší firmy Stanislav Havelka s.r.o., která se z provozních důvodů přejmenovala na Havetrans s.r.o. a stala se tak čistě dopravní společností. Všechny ostatní aktivity přešly na firmu Primatruck s.r.o. Pevně věříme, že tato změna povede ke zkvalitnění služeb a dalšímu rozvoji společnosti.

Služby

Našim zákazníkům nabízíme širokou škálu služeb. Mezi námi poskytované činnosti patří mj. prodej vozidel všech typů a prodej autobusů Isuzu (možnost koupě na leasing), pronájem nákladních vozidel, výkup vozidel všech druhů a stáří a odtahová služba. Taktéž úzce spolupracujeme s ČPP, jejímž jsme pojišťovacím makléřem.

Více informací o našich službách si můžete přečíst na následujících stránkách: