Pojišťování

Firma Primatruck s.r.o. se nedávno stala pojišťovacím makléřem pro pojišťovnu ČPP a.s.. Zpočátku pojišťovala pouze zákazníky firmy. Nově se ale společnost Primatruck stala plnohodnotným partnerem pojišťovny a v tuto chvíli v kancelářích firmy nabízí pojištění pro všechny zákazníky, a to jak Zákonné pojištění vozidel (povinné ručení), tak havarijní pojištění.

!!! DŮLEŽITÉ !!! Od 1.ledna 2009 si Česká kancelář pojistitelů připravila bič na vlastníky vozidel, kteří nemají sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení). Nazývají to jako „zákonný příspěvek nepojištěných“. V praxi to znamená to, že kancelář pojistitelů bude porovnávat databázi pojištěných vozidel s databází registru vozidel. Všechna vozidla, která mají SPZ nebo nově registrační značku, musí být zákonně pojištěna (pokud tedy tato značka není uschována v depozitu dopravního úřadu). Pokud se tedy najde vozidlo, které má SPZ a není pojištěno, bude vlastníkovi nebo provozovateli za každý den vyměřen zákonný příspěvek do Garančního fondu dle platného sazebníku.

Tento příspěvek se ale týká i všech autobazarů a obchodníků, kteří obchodují s ojetými vozidly, které mají přidělenu SPZ. Tedy i naší společnosti Primatruck s.r.o.. Všichni víme, že je absolutně nereálné nosit všechny spz do depozitu a až na základě určitého zákazníka jít tyto spz vyzvednout (vyzvednutí je navíc spojeno s platnou STK – u nákladních vozidel, kde je STK udělována pouze na rok, to pak může být problém). A už vůbec není reálné platit plné zákonné pojištění za nákladní vozidla, která stojí zaparkovaná v prodejním areálu a na veřejnou komunikaci se prakticky nedostanou. Proto na základě jednání naší společnosti s Českou podnikatelskou pojišťovnou došlo k vytvoření nového pojištění a to: POJIŠTĚNÍ VOZIDEL NA PLOŠE. Pro aktuální sazebník pojištění nás prosím kontaktujte.